ЗАПОВНІТЬ БУДЬ ЛАСКА ФОРМУ
Ім`я
Номер телефону
В який клас йде Ваша дитина?
Обробка персональних даних
Витрачаєте багато грошей
на репетиторів і не отримуєте результат?
Отримайте доступ
до якісних системних уроків
зі знижкою
Витрачаєте багато грошей
на репетиторів і не отримуєте результат?
Отримайте доступ
до якісних системних уроків
зі знижкою
–80%!
–80%!
Click to order
Замовляючи послугу, Ви отримуєте доступ до якісних системних уроків зі знижкою -80%
Total: 
Імя та Прізвище
Електронна адреса
Номер телефону
Клас
Роблячи покупку, ви підтверджуєте що ознайомились і погоджуєтесь із договором публічної оферти
Договір публічної оферти
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) про надання інформаційно-консультаційних послугЦей Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг встановлює умови та порядок надання платних та безкоштовних послуг на сайті (далі – «Сайт»).

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа підприємець (далі за текстом – Виконавець, Автор), що діє на підставі витягу з ЄДР, номер запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДР:, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;

– заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлу, що розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця.

«Замовник» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт та акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

«Виконавець» – суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає інформаційно-консультаційні, освітні послуги та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Клієнт» – «Замовник», що здійснив/ла оплату послуги.

«Сайт» – вебсторінка в мережі Інтернет, за адресою, який є основним джерелом інформування Клієнтів, Замовників та належить ФОП.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна).

3.3. Детальний опис послуги чи освітнього продукту розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний: виконувати умови даного Договору; надати Замовнику Послуги належної якості; об'єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору; інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

– своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

– оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту

– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом заповненя реєстраційної форми, форми завантаження файлів та/або додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки "У кошик", або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту .

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту. в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого платіжною системою, через яку проводиться платіж, на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.3.3. за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу LIQPAY.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником не пізніше одного календарного дня з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом одного календарного дня.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісії платіжних систем, комісії за переказ коштів та інші).

7.7. Після отримання доступу до відповідних файлів або після отримання Послуги, повернення коштів неможливе.8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту та є додатками (невід'ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору: Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується надсиланням електронного листа, на електронну адресу Замовника вказану при реєстрації/замовленні Послуги, з підвердженням успішного здійснення оплати.

На додатковий запит Замовника Виконавець може надіслати квитанцію-підтвердження про здійснення оплати за відповідні Послуги.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту. У разі, якщо протягом 7-ми (семи) днів з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб. Будь-яке відтворення, поширення чи републікація матеріалів розміщених, чи отримах з сайту заборонена.

11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

Місцезнаходження:

Код за ЄДРПОУ

Банківські реквізити:

IBAN

Валюта: UAH

Телефон

E-mail:

Наші вчителі вигравали Global teachers Prize, викладали у Всеукраїнській школі онлайн, готують до ЗНО на 200 балів

Ми використовуємо інноваційні методики навчання такі як 3d моделі, онлайн лабораторії, провідні дослідження, програми візуалізації та інше. Сучасні та швидкі канали комунікації з вчителем гарантують індивідуальний підхід

В нашій школі діти навчаються за індивідуальною траєкторією. Кожна дитина отримує свій профайл на основі психологічного портрету та навичок, який допоможе методисту скласти та коригувати навчальний план саме для Вас
Наша школа працює під егідою міжнародної школи "Меридіан", яка 20 років дає освіту дітям по всьому світу
ПРО НАС
Дистанційна школа "Меридіан" — це школа майбутнього для Вашої дитини!
Директорка
Дистанційної школи "Меридіан"
Ми працюємо для якісної освіти Вашої дитини!
Привіт! Амбітна мета нашої команди - зробити дистанційну освіту якісною та доступною. Я особисто провела 200 співбесід, щоб обрати 30 кращих вчителів для Ваших дітей. Щодня ми перевіряємо освітній контент, щоб кожен урок був красивим та цікавим.

Локдаун навчив нас пристосовуватися до різних умов, а дистанційна освіта набирала обертів. Зараз ми працюємо над тим, щоб ваша дитина мала можливість вивчати матеріал будь-де та будь-коли.
10 ПРИЧИН ОБРАТИ НАШУ ШКОЛУ
Авторитетність
Особливість
20 років на ринку освітніх послуг
Індивідуальність
надаємо шкільні атестати США та Канади
особливий підхід до кожного учня
Зручність
навчайся в будь-якому місці в будь-який час
Професійність
наші вчителі виграють Global teachers Prize, готують до ЗНО на 200
Інноваційність
у розробці уроків ми використовуємо передові технології та сучасні методи навчання
Економічність
вартість наших курсів нижча за інші приватні школи, а якість — вища
Якість
ми відповідаємо за контент, який готують вчителі, та гарантуємо кращі результати для дітей
Сучасність
Ефективність
зручність навчання за власним графіком та темпом
навчаємо компетенцій професій майбутнього
Підготувати елементарний
пакет документів
Крок 2:
1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють
2. Копія свідоцтва про народження дитини
3. Копія паспорта та ідентифікаційного коду ( для тих, кому виповнилося 14 років)
4. Фото формату 3*4 у цифровому та/або паперовому вигляді
5. Особова справа здобувача освіти з попереднього місця навчання
6. Копія свідоцтва про базову загальну середню освіту (для здобувачів освіти, що закінчили 9 класів)
7. Табель (при вступі у другому семестрі)
8. Договір та додаток до договору
Крок 3:
Надіслати документи
в зручній для Вас формі
• Електронною поштою на адресу [email protected] відправити скан-копії підписаних документів. В темі листа зазначити "Вступ до школи".

• Відправити пакет підписаних роздрукованих документів на відділення Нової Пошти: Київ, Відділення №289.

• Принести пакет підписаних роздрукованих документів до офісу школи за адресою: м. Київ, вул. Тираспільська 43.
ДО ВСТУПУ
КРОКИ
3
ДО ВСТУПУ
КРОКИ
3
Повний доступ до навчального
матеріалу

Можливість складання
авто-перевірочних тестів

Технічна підтримка

Без домашнього завдання
Вільний слухач
можливість додаткової
освіти
2 000
грн/місяць
грн/місяць
6 000
інтенсивний курс, що
потребує менше часу
Екстерн
Документ про освіту державного зразка

Повний доступ до навчального матеріалу

Можливість складання
авто-перевірочних тестів

Онлайн консультації з вчителями

Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи

Технічна підтримка

Часткова перевірка робіт

Комунікація з класним керівником

Звіт про успішність учнів

ДПА у дистанційній формі

ЗНО за місцем проживання
грн/місяць
3 000
глибоке занурення
в матеріал
Стандартний
Документ про освіту державного зразка

Повний доступ до навчального матеріалу

Можливість складання
авто-перевірочних тестів

Онлайн консультації з вчителями

Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи

Технічна підтримка

Повна перевірка робіт

Комунікація з класним керівником

Звіт про успішність учнів

ДПА у дистанційній формі

ЗНО за місцем проживання
ФОРМИ ТА
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
ФОРМИ ТА
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Участь батьків в освітньому процесі
персональний доступ батьків до навчальної платформи, де Ви зможете:
• стежити за прогресом навчання в електронному щоденнику
• бачити усі домашні завдання дитини і як вона їх виконує
• спілкуватися з викладачами
• отримаєте доступ до всіх навчальних матеріалів
Маєте запитання щодо навчального
процесу та методичної частини?
Наші спеціалісти радо проконсультують
та нададуть демо-доступ до навчальної
платформи
НАШІ ВЧИТЕЛІ
Успішно скласти ЗНО та ДПА — просто!
Наші партнери нададуть кваліфіковану допомогу у підготовці
Подвійний атестат зі школами Канади та США
Отримати канадський чи американський диплом в Україні? Легко! Дистанційна школа "Меридіан" надає вашій дитині таку можливість.

Ви самостійно розпоряджаєтеся своїм часом і маєте всього кілька уроків на тиждень онлайн в іноземній школі. Кваліфіковані ментори допоможуть дитині розібратися з онлайн-платформою для навчання в школі Канади чи США. Один семестр — один предмет.

У 8 класі ви підключається до програми і вже після 11 класу — можете вступати без перешкод до ВУЗів США та Канади.


Школа-партнер у США —
Virtual Schools of Excellence USA
Програма навчання розроблена професіоналами і відповідає всім вимогам Департаменту Освіти США. Номер акредитації (USDOE Accreditation number): A1701274
Наприкінці навчання необхідно здати Literacy Test.
Школа-партнер в Канаді —
BrightMinds онлайн школа
Надає Канадський атестат про повну загальну середню освіту OSSD онлайн. Школа BrightMinds має акредитацію міністерства освіти Онтаріо Канада BSID 883674. А також всі необхідні реєстраційні документи Ontario Corporation № 002594545.
Закордонна освіта англійською відкриває
небачені перспективи для подальшого розвитку Вашої дитини

Жодних вступних іспитів — лише бажання вчитися
Відповіді на найпоширеніші питання
Які документи отримує учень?
 • Учень після закінчення 9 класу отримує Свідоцтво про базову загальну середню освіту та Додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту.
 • Учень після закінчення 11 класу отримує Атестат про повну загальну середню освіту та Додаток до атестата про повну загальну середню освіту.
Яка вартість навчання?
Всі варіанти форм та вартості навчання ви можете дізнатися у вкладці "Форма та вартість навчання"
  Як вступити до школи? Які документи необхідно надати?
  Для вступу до школи необхідно:
  • Заповнити анкету
  • Написати заяву
  • Отримати від школи лист-підтвердження та приклад договору
  • Заповнити та підписати договір. Надіслати оригінали поштою або принести особисто до школи
  • Оплатити навчання
   Всі документи та детальна інструкція за посиланням "Як вступити? ".
  Чи надається пробний урок?
  Користувачі можуть отримати доступ до В-версії програми навчання. Отримати доступ можна за запитом по телефону +380630709919
   Ліцензії та статути на провадження освітньої діяльності
   Всі документи школи можна подивитися у вкладці "Ліцензії та документи" https://www.meridianonline.com.ua/
   Який графік навчання?
   Дистанційна форма навчання дає можливість кожному учню навчатися за індивідуальним графіком.
   Як ознайомитися з формою договору?
   Ви можете скачати договір у вкладці "Як вступити?" на сайті https://www.meridianonline.com.ua, або зателефонувати за номером +380630709919
   Чи є класні керівники?
   Кожен учень може звернутися за допомогою до менеджера або класного керівника.
   Підготовка до ЗНО та ДПА
   Ваша дитина може готуватися до ЗНО з нашими вчителями. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Забронювати консультацію", а в описі бронювання зазначити "Підготовка до ЗНО". Далі ви обираєте зручні дату та час, які є вільні у вчителя. Дата бронюється та автоматично вноситься у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте консультацію. Вчитель зв'яжеться з вашою дитиною у Skype чи Zoom в зазначений час та проведе консультацію.

   Також ви можете замовити пакет консультацій для підготовки до ЗНО — 10 консультацій в місяць. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Підготовка до ЗНО". Далі ви бронюєте дати та час всіх 10 занять. Дати бронюється та автоматично вноситься у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте пакет консультацій. 10 занять підготовки до ЗНО коштують — 2000 гривень.
   Поглиблене вивчення профільного напрямку
   За бажанням ви можете отримати додаткові консультації з учителем з будь-якого предмета. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Забронювати консультацію", а в описі бронювання зазначити питання, що турбує дитину. Далі ви обираєте зручні дату та час, які є вільні у вчителя. Дата бронюється та автоматично вноситься у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте консультацію. Вчитель зв'яжеться з вашою дитиною у Skype чи Zoom в зазначений час та проведе консультацію.

   Також ми пропонуємо вашій дитині відвідувати Speaking Club з носіями англійської мови офлайн в Києві чи онлайн. Про дати та час проведення Speaking Club ми будемо інформувати на нашій сторінці у Facebook. Або ви можете дізнатися дату проведення найбличного Speaking Club за телефоном +380630709919.
   Що потрібно для навчання
   Весь навчальний матеріал уже підготовлений з використанням інноваційних технологій (3D моделі, віртуальні лабораторії, тощо), вчителі записали відео-пояснення уроків — і все це ми завантажили на нашу навчальну платформу. У вас є доступ до платформи та всіх уроків та тестів у будь-який час. Ви можете знаходитися в будь-якій точці України чи світу і навчатися в своє задоволення.

   Для навчання вам буде необхідний безперервний доступ до Інтернету, комп'ютер, планшет або телефон з камерою та мікрофоном.
   Якими є методи перевірки знань?
   Кожен урок буде закінчуватися коротким тестом чи завданням з відкритою відповіддю (есе, карти, аудіо — та відеозаписи тощо). Наприкінці кожної теми — контрользнань через більш складні тести чи лабораторні роботи, які вбудовані у саму навчальну систему. Щотижня батькам буде надсилатися лист з прогресом дитини, де зазначатиметься, яку оцінку та який предмет отримала ваша дитина.
   Роль батьків у дистанційному навчанні дитини
   Батьківський контроль — додаткова опція контролю успішності дитини.

   У вас буде доступ до електронного щоденника дитини, де ви зможете бачити оцінки та прогрес у навчанні. Слідкувати за виконанням домашнього завдання та матимете доступ до всіх навчальних матеріалів. За потреби ви також можете отримувати коментарі від вчителів.
   Технічна підтримка учня в процесі навчання
   Кожен учень у разі виникнення питань щодо користування платформою може звернутися до нашого системного адміністратора. Він допоможе швидко вирішити проблему та налаштувати гаджет дитини для роботи з платформою.
   Як відбувається соціалізація дітей?
   В офлайн школі дитина проводить від 6 до 8 годин, і часто просто немає часу, сил та натхнення йти займатися чимось іншим. В дистанційній школі є можливість розподіляти час навчання як вам зручно, а отже — і займатися улюбленою справою. Тож частинка соціалізації лише підсилюється.
   Ліцензії та документи
   Інформація для батьків
   Дистанційна школа "Меридіан" запрошує до партнерства!
   Ми розробили індивідуальні пропозиції для кожного
   сегменту бізнесу


   Спортивні школи, творчі гуртки та школи іноземних мов — чекаємо всіх вас.

   Хочете бути нашим партнером? Заповнюйте анкету за посиланням

   Отримати консультацію за телефоном +38 063 070 9919 або написати нам на email
   Контакти
   E-mail: [email protected]
   Телефон: +380630709919
   Адреса офісу: 04136, м. Київ, вул. Тираспільська 43
   Адреса для листування: Київ, Відділення №289 Нова пошта