Close
Close
Зателефонуйте нам
Якісні уроки
Індивідуальний підхід
Найкращі вчителі
Видача свідоцтва про здобуття середньої освіти
Набір до 8–11 класів
Ліцензований
Дистанційний ліцей
Меридіан
Ліцензований
Дистанційний ліцей
Меридіан
Набір до 8–11 класів
Видача свідоцтва про здобуття середньої освіти
Найкращі
вчителі
Індивідуальний
підхід
Якісні
уроки
Click to order
Акційна підписка на матеріали шкільної програми, що включає відео, презентації, тести, додаткові матеріали до кожного уроку
Total: 
На вибір програма 8, 9, 10 чи 11 класів
Доступ до матеріалів надається до 31-го травня 2022 року
Імя та Прізвище
Електронна адреса
Номер телефону
Виберіть клас
Роблячи покупку, ви підтверджуєте що ознайомились і погоджуєтесь із договором публічної оферти
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)
про надання інформаційно-консультаційних послуг
Цей Договір публічної оферти про надання інформаційно-консультаційних послуг встановлює умови та порядок надання платних та безкоштовних послуг на сайті https://www.meridianonline.com.ua/ (далі – «Сайт»).

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліцей «Меридіан» м. Київ» (далі за текстом – Виконавець, Автор) в особі директора Таран Дарії Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця https://www.meridianonline.com.ua/;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://www.meridianonline.com.ua/;

– заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлу, що розміщені на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://www.meridianonline.com.ua/;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://www.meridianonline.com.ua/

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід'ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://www.meridianonline.com.ua/.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://www.meridianonline.com.ua/.

«Замовник» – будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://www.meridianonline.com.ua/ та акцептувала даний Договір з власного інтересу або виступає від імені і в інтересах представленої нею юридичної особи.

«Виконавець» – суб'єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає інформаційно-консультаційні, освітні послуги та реквізити якої зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» – належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Клієнт» – «Замовник», що здійснив/ла оплату послуги.

«Сайт» – вебсторінка в мережі Інтернет, за адресою https://www.meridianonline.com.ua/, який є основним джерелом інформування Клієнтів, Замовників та належить ФОП Зелінська Ю.Р.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформаційно-консультаційних, освітніх послуг, а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна).

3.3. Детальний опис послуги чи освітнього продукту розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту Виконавця https://www.meridianonline.com.ua/4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний: виконувати умови даного Договору; надати Замовнику Послуги належної якості; об'єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://www.meridianonline.com.ua/.

4.2. Виконавець має право: в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору; інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

– своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;

– ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

– оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/;

– вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

– інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/ шляхом заповнення реєстраційної форми, форми завантаження файлів та/або додавання Послуг у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки "У кошик", або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/.

6.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення – до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/. в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого платіжною системою, через яку проводиться платіж, на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або

7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.3.3. за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу LIQPAY.

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

7.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником не пізніше одного календарного дня з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом одного календарного дня.

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісії платіжних систем, комісії за переказ коштів та інші).

7.7. Після отримання доступу до відповідних файлів або після отримання Послуги, повернення коштів неможливе.8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/ та є додатками (невід'ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору: Реквізити Виконавця.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником – фізичною особою підтверджується надсиланням електронного листа, на електронну адресу Замовника вказану при реєстрації/замовленні Послуги, з підтвердженням успішного здійснення оплати.

На додатковий запит Замовника Виконавець може надіслати квитанцію-підтвердження про здійснення оплати за відповідні Послуги.

8.3. Факт отримання Послуг Замовником – юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою (попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою 2-й примірник Акту. У разі, якщо протягом 7-ми (семи) днів з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Виконавець підтверджує, що є платником податку на прибуток на загальних підставах Податковим кодексом України.

11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб. Будь-яке відтворення, поширення чи републікація матеріалів розміщених, чи отриманих з сайту https://www.meridianonline.com.ua/ заборонена.

11.8. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліцей «Меридіан» м. Київ»

Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, вул. Ігорівська, будинок 10/5А

Код за ЄДРПОУ 44316633

Банківські реквізити: АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 320649

IBAN UA043206490000026003052788477

Валюта: UAH

Телефон +38(063)-070-9919

E-mail: [email protected]Акційна підписка на матеріали шкільної програми
Відео, презентації, тести, додаткові матеріали до кожного уроку
На вибір 8, 9, 10 чи 11 класи
Доступ до матеріалів надається до 31-го травня 2022 року
Заповніть будь ласка форму
Наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом
Ім`я
Номер телефону
Електронна адреса
В який клас йде Ваша дитина?
Обробка персональних даних
Заповніть будь ласка форму
Заповніть заявку на безкоштовний доступ до пробної версії нашого сервісу на період в 1 тиждень.
Ім`я
Прізвище
Номер телефону
Електронна адреса
В який клас йде Ваша дитина?
Обробка персональних даних
– Років досвіду
Наша школа працює під егідою міжнародної школи "Меридіан", яка 20 років дає освіту дітям по всьому світу
Про нас
20
30
4000
Для якісного навчання ми залучили найкращих вчителів України: фіналістів Global Teacher Prize Ukraine, викладачів Всеукраїнської школи онлайн та наставників переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад.
– Найкращих вчителів
– Відеоуроків
Доступність
Ефективність
Мобільність
Якість
Зручність
Міжнародність
Авторитетність
Інноваційність
Навчаємо під егідою міжнародної школи "Меридіан" з 20-річним досвідом
Лише передові технології та сучасні методи навчання
Можливість отримати подвійний атестат Канади та США
Невисока вартість навчання відкриває якісну освіту для будь-якої дитини
Розвиваємо не тільки академічні знання, а й компетенції майбутнього
Наші учні мають змогу навчатися будь-де і будь-коли
Якісний контент та гарантія результату для ваших дітей
Можливість навчатися за власним графіком та темпом
10 причин
обрати саме нас :
Наші вчителі - учасники Global Teacher Prize Ukraine та Всеукраїнської школи онлайн
Професійність
Особливий підхід до
кожного учня
Індивідуальність
Батьківський контроль
Батьки теж мають доступ до платформи.
Такий функціонал дає змогу:
стежити за прогресом своїх дітей
переглядати домашнє завдання
побачити оцінки дитини
отримувати зворотній зв'язок
Наші вчителі
Наші педагоги доводять, що бути проактивним - це стиль життя. Global Teacher Prize Ukraine, Всеукраїнська школа онлайн, Вчитель року - це лише деякі з їхніх відзнак. За свою педагогічну діяльність вони не тільки реалізували себе в професії, а й допомогли розкритися власним учням. Серед них - переможці та призери міжнародних олімпіад, рекордсмени ЗНО та студенти закордонних ВНЗ. Познайомтеся з ними ближче і переконайтеся в цьому самі.
Подвійний атестат
зі школами
Канади та США
Отримати канадський чи американський диплом в Україні?
Легко! Дистанційний ліцей "Меридіан" надає вашій дитині
таку можливість.

Всього кілька уроків на тиждень онлайн та кваліфікована
менторська підтримка - і ваша дитина буде мати змогу
вступити у закордонний ВНЗ.
Отримати канадський чи американський диплом в Україні? Легко!
Дистанційний ліцей "Меридіан" надає
вашій дитині таку можливість.

Всього кілька уроків на тиждень онлайн
та кваліфікована менторська підтримка -
і ваша дитина буде мати змогу
вступити у закордонний ВНЗ.
Форми та вартість навчання
Доступ до платформи без отримання атестату
Вільний слухач
грн/місяць
Повні навчальні програми
з атестатом державного зразка
3 000
Стандартний
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Повна перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Повна перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
Інтенсивний курс із отриманням
атестату
6 000
Екстерн
Стандартний
Повні навчальні програми
з атестатом державного зразка
Екстерн
Інтенсивний курс із отриманням
атестату
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Часткова перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Повна перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Повна перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
Повний доступ до навчального матеріалу


Тести з усіх предметів


Технічна підтримка


Атестат


Онлайн-консультації з вчителями


Письмові завдання, лабораторні
та практичні роботи


Часткова перевірка робіт


Комунікація з класним керівником


Звіт про успішність учнів


ДПА у дистанційній формі


ЗНО за місцем проживання
грн/місяць
2 000
3 000
грн/місяць
6 000
грн/місяць
Форми та вартість навчання
Як до нас вступити?
Заповнюйте анкету
1
Надішліть їх нам
3
Підготуйте документи
2
Відповіді на найпоширеніші питання
Які документи отримує учень?
 • Учень після завершення 9 класу отримує свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту.
 • Учень після завершення 11 класу отримує атестат про повну загальну середню освіту та додаток до атестата про повну загальну середню освіту.
Як вступити до школи? Які документи необхідно надати?
Для вступу до школи необхідно:
 • Заповнити анкету
 • Написати заяву
 • Отримати від школи лист-підтвердження та приклад договору
 • Заповнити та підписати договір. Надіслати оригінали поштою або принести особисто до школи
 • Оплатити навчання
  Дізнатися деталі можна на безкоштовній консультації.
  Ліцензії та статути на провадження освітньої діяльності
  Всі документи школи можна подивитися у вкладці тут
  Як ознайомитися з формою договору?
  Її можна завантажити за посиланням
  Підготовка до ЗНО та ДПА
  Ваша дитина може готуватися до ЗНО з нашими вчителями. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Забронювати консультацію", а в описі бронювання зазначити "Підготовка до ЗНО". Далі ви обираєте зручні дату та час, які є вільні у вчителя. Дата бронюється та автоматично вноситься у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте консультацію. Вчитель зв'яжеться з вашою дитиною у Skype чи Zoom в зазначений час та проведе консультацію.


  Також ви можете замовити пакет консультацій для підготовки до ЗНО — 10 консультацій в місяць. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Підготовка до ЗНО". Далі ви бронюєте дати та час всіх 10 занять. Дати бронюються та автоматично вносяться у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте пакет консультацій. 10 занять підготовки до ЗНО коштують 2 000 гривень.


  Що потрібно для навчання
  Для навчання вам буде необхідний безперервний доступ до інтернету, комп'ютер, планшет або телефон з камерою та мікрофоном. Навчатися можна будь-де у будь-який зручний час.
  Роль батьків у дистанційному навчанні дитини
  Батьківський контроль — додаткова опція контролю успішності дитини.

  У вас буде доступ до електронного щоденника дитини, де ви зможете бачити оцінки та прогрес у навчанні. Там можна переглянути всі навчальні матеріали і відслідковувати прогрес у виконанні домашніх завдань. За потреби ви також можете отримувати коментарі від вчителів.
  Як відбувається соціалізація дітей?
  У звичайній школі дитина проводить від 6 до 8 годин. Тому в неї елементарно бракує часу та наснаги на улюблені заняття та спілкування з однодумцями. В дистанційній школі є можливість розподіляти час навчання як їй зручно, а отже — і займатися улюбленою справою. А також - обирати друзів серед тих, хто поділяє її інтереси.
  Чи є можливість пробного доступу до платформи?
  Ми розуміємо, що освіта вашої дитина - це важлива сфера. Саме тому у вас є можливість отримати безкоштовний доступ до платформи і переконатися, як все працює зсередини. Отримати його можна за телефоном +380630709919.
   Який графік навчання?
   Дистанційна форма навчання дає можливість кожному учню навчатися за індивідуальним графіком.
   Чи є класні керівники?
   Так, є. Кожен учень може звернутися за допомогою до класного керівника і отримати відповідь на будь-яке запитання.
   Поглиблене вивчення профільного напрямку
   За бажанням ви можете отримати додаткові консультації з учителем з будь-якого предмета. Для цього вам необхідно у вашому кабінеті учня на платформі зайти на профіль вчителя та натиснути "Забронювати консультацію", а в описі бронювання зазначити питання, що турбує дитину. Далі ви обираєте зручні дату та час, які є вільні у вчителя. Дата бронюється та автоматично вноситься у ваш календар та календар вчителя. Далі ви йдете за лінком LiqPay та оплачуєте консультацію. Вчитель зв'яжеться з вашою дитиною у Skype чи Zoom в зазначений час та проведе консультацію.

   Також ми пропонуємо вашій дитині відвідувати Speaking Club з носіями англійської мови офлайн в Києві чи онлайн. Про дати та час проведення Speaking Club ми будемо інформувати на нашій сторінці у Facebook. Також розклад проведення Speaking Club за телефоном +380630709919.
   Як ми перевіряємо рівень знань дитини?
   Після кожного уроку дитина отримує завдання. Це може бути як тест, так і написання есе, аудіо- чи відеовідповідь. А наприкінці теми ваша дитина отримає поглиблене тестування та лабораторні роботи, аби більш якісно оцінити її прогрес. Також ми щотижня будемо надсилати вам звіт про оцінки та прогрес вашої дитини.
   Технічна підтримка учня в процесі навчання
   З будь-яких технічних запитань у нас діє цілодобова підтримка. Системний адміністратор допоможе швидко вирішити проблему та налаштувати гаджет дитини для роботи з платформою.
   Спробуйте безкоштовно
   Отримайте пробний доступ до платформи
   Наші партнери
   ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ
   Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні. Сторони погоджуються, що еквівалентна вартість Послуг, визначена на відповідній сторінці Веб-сайту https://www.meridianonline.com.ua/ в доларах США, сплачується Замовником в гривнях у відповідності до офіційного курсу гривні до курсу долара США, встановленого платіжною системою, через яку проводиться платіж, на день виставлення відповідного рахунку за Послуги Виконавцем.

   Оплата Послуг здійснюється шляхом:

   • перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа);
   • за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа);
   • за допомогою сервісу інтернет-еквайрингу LIQPAY.
   Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

   Оплата за Послуги здійснюється Замовником не пізніше одного календарного дня з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом одного календарного дня.

   Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо
   це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, комісії платіжних систем, комісії за переказ коштів та інші).

   Після отримання доступу до відповідних файлів або після отримання Послуги,
   повернення коштів неможливе.
   .
   ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
   ТОВ «Ліцей «Меридіан» м. Київ»

   1. Загальні положення

   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ліцей «Меридіан» м. Київ», надалі – Ліцей «Меридіан», з повагою ставиться до конфіденційної інформації та персональних даних будь-якої особи, яка відвідує наш веб-сайт. На цій сторінці Ви можете ознайомитися з інформацією про те, які саме дані можуть збиратися та як вони можуть використовуватися. Ви також дізнаєтеся про те, як Ви можете перевірити правильність зібраної інформації і дати нам вказівку про вилучення такої інформації.

   Дані збираються, обробляються і використовуються у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України. Дана політика не поширюється на інші веб-сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на сайті Ліцей «Меридіан».


   2. Збір, використання і переробка персональних даних


   Ми збираємо інформацію, яка стосується певних осіб, лише з метою обробки і використання, і лише в тому випадку, якщо Ви добровільно надали інформацію або чітко висловили згоду на її використання. Коли Ви відвідуєте наш веб-сайт, певні дані автоматично записуються на сервери Ліцей «Меридіан» для системного адміністрування, а також для статистичних або резервних цілей. Записана інформація містить дані про країну, з якої Ви відвідали наш веб-сайт, назву Вашого Інтернет-провайдера, в деяких випадках Вашу ІР-адресу, дані про версію програмного забезпечення Вашого браузера, про операційну систему, веб-сайт, який Ви використовуєте, щоб відвідати нас. Залежно від обставин, така інформація дозволяє зробити висновки про те, яка аудиторія відвідує наш веб-сайт. Однак у даному контексті не використовуються жодні персональні дані. Використовуватися може лише анонімна інформація. Якщо інформація передається Ліцей «Меридіан» зовнішньому провайдерові, вживаються всі можливі технічні та організаційні заходи,
   що гарантують передачу даних відповідно до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.

   Будь-які зміни у політиці конфіденційності будуть публікуватися на даній веб-
   сторінці. Це дозволяє Вам у будь-який час отримати інформацію про те, які дані у нас зберігаються, і про те, яким чином ми їх збираємо і зберігаємо.


   3. Безпека даних

   Реєструючись на нашому веб-сайті, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з положеннями цієї політики конфіденційності і приймаєте всі її умови без заперечень, а також надали свою згоду на обробку і передачу персональних даних. Користувач своєю згодою з цією політикою конфіденційності підтверджує, що він як суб'єкт персональних даних відповідно до положень GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) дав свою згоду Ліцей «Меридіан», який виступає
   контролером або процесором / оброблювачем або третьою особою в розумінні GDPR і використовує веб-сайт, на обробку його персональних даних.

   Під час реєстрації Ви надаєте відомості про Ваші прізвище, ім'я, по батькові, посаду, місце роботи, номер телефонного зв'язку, електронну адресу, місце проживання. Такі дані надаються користувачем веб-сайту при реєстрації на різні заходи. Термін зберігання даних 9 місяців. Після закінчення терміну зберігання дані заносяться до навчального журналу.

   Якщо Ви добровільно надаєте нам персональну інформацію, ми зобов'язуємося не використовувати, не обробляти і не передавати таку інформацію у спосіб, що виходить за межі вимог чинного законодавства України або зазначається Вами у заяві про згоду. Передача персональних даних може здійснюватися лише в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

   Ліцей «Меридіан» зобов'язується дбайливо зберігати Ваші персональні дані і вживати усіх запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання або внесення змін.

   На нашому веб-сайті ми використовуємо аналітичні та інші сервіси, які збирають сторонні файли сookie: Google Analytics і Google AdWords (Політика конфіденційності Google), Facebook (Політика конфіденційності Facebook), DoubleClick, Google Remarketing. Інформація про використання користувачами веб-сайтів (включаючи IP-адреси), згенерованих файлами сookie, буде передаватися і
   зберігатися на серверах цих сервісів.

   Ліцей «Меридіан» може використовувати Ваші дані для здійснення брендової розсилки (щотижневих новин, ситуативних пропозицій) та створення індивідуально налаштованих аудиторій для показу реклами в мережі Facebook. В цьому випадку ми можемо користуватися даними, які Ви залишаєте при реєстрації на веб-сайті, при оформлені підписки на розсилку повідомлень, при залишення таких даних в анкеті зворотного зв'язку під час відвідування заходів Ліцей «Меридіан» або залишення
   Вами даних для нас в інший відкритий спосіб.

   При доступі до закритої частини веб-сайту (студсайт системи Moodle, що є навчальною платформою), користувачі надають персональні дані. Для користувачів формується особистий акаунт в навчальній групі.


   4. Застосування файлів cookie

   Ми використовуємо файли cookie для поліпшення роботи веб-сайту, а також для забезпечення певних налаштувань нашого веб-сайту для кожного користувача.

   Файли сookie – це невеликі блоки даних, які розміщуються на тимчасове зберігання на жорсткий диск вашого комп'ютера або у мобільний пристрій для того, щоб ви могли більш ефективно користуватися нашим веб-сайтом. Файли сookie не містять жодної персональної інформації про Вас та можуть бути використані для ідентифікації окремого користувача. Нерідко файл сookie містить унікальний ідентифікатор, який є анонімним номером (генерується у довільному порядку) і
   зберігається Вашим комп'ютером. Деякі файли видаляються після завершення сеансу роботи з веб-сайтом, а інші залишаються у Вашому комп'ютері або у мобільному пристрої упродовж більш тривалого часу.

   Користуючись нашим веб-сайтом, Ви надаєте згоду на використання і зберігання файлів cookie на Вашому пристрої. Ви можете переглядати наш веб-сайт без використання файлів cookie, але при цьому доступ до деяких сервісів для Вас, буде обмежений.

   Ви можете відключити збереження файлів cookie на Вашому пристрої, вибравши в налаштуваннях свого браузера опцію «не брати файли cookie». Слід пам'ятати, що більшість браузерів приймають файли cookie автоматично.

   До всього іншого, ви можете в будь-який час видалити файли cookie, які були збережені на вашому пристрої. Інструкції з видалення файлів cookie можна знайти в керівництві до браузеру або пристрою.


   5. Відстеження з використанням мережі Інтернет

   На цьому веб-сайті здійснюється збирання та збереження даних для цілей маркетингу та оптимізації з використанням технології Google Analytics.

   Нашою системою аналітики враховуються відомості з файлів cookie, ідентифікатори користувачів (наприклад, User ID) і рекламні ідентифікатори (наприклад, файли cookie DoubleClick, рекламний ідентифікатор Android та IDFA для iOS). Термін зберігання даних в нашому аккаунті Google Analytics – 26 місяців. Після закінчення терміну зберігання дані автоматично видаляються.

   На нашому сайті використовується DoubleClick компанії Google. DoubleClick компанії Google використовує файли cookie для надання відвідувачам веб-сторінки відповідних рекламних оголошень. Браузеру користувача призначений cookie ID для реєстрації рекламних оголошень, які вже були доставлені в відповідний браузер. DoubleClick cookie дозволяє веб-сайтам Google і партнерів компанії відображати рекламні оголошення в залежності від відвідувачів, які були на цьому або інших веб-
   сайтах.

   Також на нашому сайті використовується технологія ремаркетингу Google Remarketing, щоб, в залежності від того, як користувач раніше використовував наш веб-сайт, розміщувати цільову рекламу при відвідуванні користувачем інших веб-сайтів, наприклад сайтів у тематичній сітці Google.


   6. Ваші запити

   Збережені дані будуть видалені Ліцей «Меридіан» після збігання періоду зберігання, встановленого законодавством або угодою, або у випадку, якщо Ліцей «Меридіан» більше не потребує збереження тих або інших даних. Ви маєте право у будь-який час вимагати видалення інформації про Вас з бази даних Ліцей «Меридіан». Ви також маєте право у будь-який час відкликати Вашу згоду на використання або обробку Ваших персональних даних. У таких випадках, а також, якщо у Вас виникають якісь інші побажання, пов'язані з Вашими персональними даними, просимо Вас надіслати
   лист на адресу: МІБ, 03179, м. Київ, Брест-Литовське шосе, будинок 8-А, або електронною поштою [email protected]


   7. Використання плагінів соціальних мереж

   Технічне оснащення сторінок нашого веб-сайту включає в себе плагіни соціальної мережі facebook.com, керування якою відбувається зі штаб-квартири компанії Facebook Inc, розташованої в США, штат Каліфорнія, Пало Альто, Авеню Каліфорнія 94304, вул.1601 (надалі «Facebook»).

   Ці плагіни можуть бути кнопками «Like» або відповідно «Мені подобається» в мережі Facebook. Якщо Ви відвідуєте одну з наших веб-сторінок, оснащену таким плагіном, ваш Інтернет-браузер безпосередньо підключить Вас до серверів Facebook і на екрані відобразиться плагін, зареєстрований через ваш браузер. Плагін передаватиме на сервер Facebook дані про те, які саме наші веб-сторінки Ви відвідали. Якщо Ви маєте обліковий запис на Facebook і Ви зайшли у систему під своїм аккаунтом, під час відвідування нашої веб-сторінки Facebook пов'язуватиме цю інформацію з Вашим аккаунтом.

   У разі використання будь-яких функцій плагіна (наприклад, при натисканні кнопки «Мені подобається» чи коментуванні), ця інформація також буде синхронізована з Вашим аккаунтом на Facebook.

   Більш детальну інформацію про збір та використання даних мережею Facebook, а також про права і можливості захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про захист персональних даних на сайті Facebook.

   Щоб уникнути зв'язку мережі Facebook з нашими веб-сторінками та подальшого зв'язку даної інформації з Вашим аккаунтом, Вам потрібно вийти з облікового запису Facebook перед відвідуванням наших веб-сторінок.


   8. Використання модулів, вбудованих у соціальні мережі

   Наш веб-сайт передбачає можливість вбудовування модулів («вбудовані модулі») для соціальних мереж facebook.com та Twitter. Відповідні сервіси надані компаніями Facebook Inc. та Twitter Inc. відповідно («провайдери»). https://developers.facebook.com/docs/plugins

   Управління соціальною мережею Twitter здійснює компанія Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Для перегляду екранних кнопок мережі Twitter та їхнього вигляду перейдіть за посиланням https://dev.twitter.com/web/tweet-button

   Для підвищення ступеню захисту ваших даних під час відвідання наших веб-сторінок ці вбудовані модулі працюють, як кнопки, що активуються подвійним кліком миші. Така форма вбудовування передбачає, що при переході на будь-яку сторінку з нашого сайту, який містить такі вбудовані модулі, ви не будете автоматично підключені до серверів провайдерів. Лише у тому разі, якщо ви активуєте вбудований модуль і цим дозволите передачу даних, браузер створить пряме з'єднання з серверами
   провайдерів. Вміст різних вбудованих модулів у подальшому передається відповідним провайдером безпосередньо у ваш браузер і виводиться на екран вашого комп'ютера.

   Вбудований модуль повідомляє провайдера, на яку сторінку нашого вебсайту ви зайшли. Якщо під час перегляду нашого веб-сайту ви увійшли у мережу Facebook або Twitter під своїм обліковим записом, відповідний провайдер може підібрати інформацію відповідно до ваших інтересів, тобто інформацію, яку ви переглядаєте під своїм обліковим записом. У разі користування будь-якою функцією вбудованого модуля (наприклад, кнопкою «Подобається» або розміщенням коментаря) ця
   інформація також буде передана браузером безпосередньо провайдеру для збереження.

   Додаткову інформацію стосовно збирання та використання даних соціальними мережами Facebook або Twitter, а також щодо прав та можливостей захисту вашої конфіденційності у зазначених обставинах можна знайти у рекомендаціях провайдерів щодо захисту даних/конфіденційності:
   • Рекомендації щодо захисту даних/конфіденційності, випущені мережею Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
   • Рекомендації щодо захисту даних конфіденційності, випущені мережею Twitter: https://twitter.com/privacy

   Для того, щоб не підключатись до облікових записів у мережах Facebook або Twitter під час відвідання нашого сайту, вам слід відключитись від відповідного облікового запису перед відвіданням наших веб-сторінок.